Cyflawni rhagoriaeth o ran caffael

Sefydlwyd y fframwaith SEWH gyntaf yn 2010 i fireinio a symleiddio prosesau caffael yn Ne Ddwyrain a Chanolbarth Cymru, gyda ffocws penodol ar beirianneg sifil ac adeiladu priffyrdd.


SEWH 1

2010 i 2013

131

o brojectau wedi’u dyfarnu werth

51m

SEWH 2

2014 i 2018

370

o brojectau wedi’u dyfarnu werth

102m

hyd yma


Astudiaethau achos projectau blaenorol