Contractwyr cymwys cyn-gymhwysol

Rheolwyd yr ail-dendro ar gyfer SEWSCAP3 gan Gyngor Dinas Caerdydd a gwahoddwyd y contractwyr rhestr fer i dendro ar 3 Rhagfyr 2018.

Dyfarnwyd y contractau ar 14 Mai 2019, gyda Chontractwyr yn darparu ystod o Wasanaethau Adeiladu Ysgolion ac Adeiladau Cyhoeddus ar y fframwaith.

Bydd cyflenwi’r gwaith ar y fframwaith yn dechrau ar 3 Mehefin 2019 a bydd y fframwaith yn aros yn ei le am bedair blynedd.


Lotiau SEWSCAP3

Mae'r gwaith sy'n cael ei gyflenwi ar y fframwaith wedi'i rannu'n lotiau ac nid oedd unrhyw gyfyngiadau ar nifer y lotiau y gallai contractwyr wneud cais amdanynt.

LOTIAU 1

Disgrifiad o’r Lot

Cyngor Sir Powys a Chyflogwyr Posibl eraill sydd wedi'u lleoli neu sy'n gweithredu ym Mhowys neu gerllaw


Sgôp

Darparu gwasanaethau Adeiladu i gynnwys adeiladau newydd, estyniadau ac adnewyddu o dan ddull traddodiadol neu ddylunio ac adeiladu gyda phob gwaith cysylltiedig – (£250,000 i £1,500,000)

Mwy o wybodaeth
Lotiau 1: £ 250,000 - £ 1,500,000 - Cyngor Sir Powys a Chyflogwyr Posibl eraill sydd wedi'u lleoli neu sy'n gweithredu ym Mhowys neu gerllaw
Cyflenwyr Safle
Kier Construction Western & Wales 1
Knox and Wells Ltd 2
Ian Williams Ltd 3
Speller Metcalfe Ltd 4
Jones Brothers (Henllan) Ltd 5

LOTIAU 2

Disgrifiad o’r Lot

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Cyngor Sir Fynwy, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili neu Gyflogwyr Posibl eraill sydd wedi'u lleoli neu sy'n gweithredu gerllaw’r ardaloedd hynny


Sgôp

Darparu gwasanaethau Adeiladu i gynnwys adeiladau newydd, estyniadau ac adnewyddu o dan ddull traddodiadol neu ddylunio ac adeiladu gyda phob gwaith cysylltiedig – (£250,000 i £1,500,000)

Mwy o wybodaeth
Lotiau 2: £ 250,000 - £ 1,500,000 - Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Cyngor Sir Fynwy, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili neu Gyflogwyr Posibl eraill sydd wedi'u lleoli neu sy'n gweithredu gerllaw’r ardaloedd hynny
Cyflenwyr Safle
Kier Construction Western & Wales 1
Knox and Wells Ltd 2
Ian Williams Ltd 3
Speller Metcalfe Ltd 4
Graham Asset Management Ltd T/A Graham Facilities Management 5
Willis Construction Ltd Reserve 1
John Weaver (Contractors) Ltd Reserve 2

LOTIAU 3

Disgrifiad o’r Lot

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac unrhyw Awdurdodau Cyfranogol sydd wedi’u lleoli neu sy’n gweithredu gerllaw’r ardaloedd hynny


Sgôp

Darparu gwasanaethau Adeiladu i gynnwys adeiladau newydd, estyniadau ac adnewyddu o dan ddull traddodiadol neu ddylunio ac adeiladu gyda phob gwaith cysylltiedig – (£250,000 i £1,500,000)

Mwy o wybodaeth
Lotiau 3: £ 250,000 - £ 1,500,000 - Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac unrhyw Awdurdodau Cyfranogol sydd wedi’u lleoli neu sy’n gweithredu gerllaw’r ardaloedd hynny
Cyflenwyr Safle
Kier Construction Western & Wales 1
Knox and Wells Ltd 2
Ian Williams Ltd 3
Speller Metcalfe Ltd 4
Graham Asset Management Ltd T/A Graham Facilities Management 5
Willis Construction Ltd Reserve 1
John Weaver (Contractors) Ltd Reserve 2

LOTIAU 4

Disgrifiad o’r Lot

Cyngor Bro Morgannwg, Cyngor Sir Cyngor Dinas Caerdydd, Cyngor Dinas Casnewydd neu Gyflogwyr Posibl eraill sydd wedi'u lleoli neu'n gweithredu gerllaw’r ardaloedd hynny


Sgôp

Darparu gwasanaethau Adeiladu i gynnwys adeiladau newydd, estyniadau ac adnewyddu o dan ddull traddodiadol neu ddylunio ac adeiladu gyda phob gwaith cysylltiedig – (£250,000 i £1,500,000)

Mwy o wybodaeth
Lotiau 4: £ 250,000 - £ 1,500,000 - Cyngor Bro Morgannwg, Cyngor Sir Cyngor Dinas Caerdydd, Cyngor Dinas Casnewydd neu Gyflogwyr Posibl eraill sydd wedi'u lleoli neu'n gweithredu gerllaw’r ardaloedd hynny
Cyflenwyr Safle
Kier Construction Western & Wales 1
Knox and Wells Ltd 2
Ian Williams Ltd 3
Speller Metcalfe Ltd 4
Graham Asset Management Ltd T/A Graham Facilities Management 5
Willis Construction Ltd Reserve 1
John Weaver (Contractors) Ltd Reserve 2

LOTIAU 5

Disgrifiad o’r Lot

Cyngor Sir Powys a Chyflogwyr Posibl eraill sydd wedi'u lleoli neu sy'n gweithredu ym Mhowys neu gerllaw


Sgôp

Darparu gwasanaethau Adeiladu i gynnwys adeiladau newydd, estyniadau ac adnewyddu o dan ddull traddodiadol neu ddylunio ac adeiladu gyda phob gwaith cysylltiedig – (£1,500,001 i £3,000,000)

Mwy o wybodaeth
Lotiau 5: £ 1,500,001 - £ 3,000,000 - Cyngor Sir Powys a Chyflogwyr Posibl eraill sydd wedi'u lleoli neu sy'n gweithredu ym Mhowys neu gerllaw
Cyflenwyr Safle
Kier Construction Western & Wales 1
Wynne Construction 2
Speller Metcalfe Ltd 3
Knox and Wells Ltd 4
Read Construction Holdings Ltd 5
Wernick Buildings Ltd Reserve 1

LOTIAU 6

Disgrifiad o’r Lot

Pob Cyflogwr Posibl


Sgôp

Darparu gwasanaethau Adeiladu i gynnwys adeiladau newydd, estyniadau ac adnewyddu o dan ddull traddodiadol neu ddylunio ac adeiladu gyda phob gwaith cysylltiedig – (£1,500,001 i £3,000,000)

Mwy o wybodaeth
Lotiau 6: £ 1,500,001 - £ 3,000,000 - Pob Cyflogwr Posibl
Cyflenwyr Safle
Kier Construction Western & Wales 1
Tilbury Douglas Construction Limited 2
Knox and Wells Ltd 3
Speller Metcalfe Ltd 4
Andrew Scott Ltd 5
ENGIE Regeneration Ltd Reserve 1

LOTIAU 7

Disgrifiad o’r Lot

Pob Cyflogwr Posibl


Sgôp

Darparu gwasanaethau Adeiladu i gynnwys adeiladau newydd, estyniadau ac adnewyddu o dan ddull traddodiadol neu ddylunio ac adeiladu gyda phob gwaith cysylltiedig – (£3,000,001 i £5,000,000)

Mwy o wybodaeth
Lotiau 7: £ 3,000,001 - £ 5,000,000 - Pob Cyflogwr Posibl
Cyflenwyr Safle
Kier Construction Western & Wales 1
Morgan Sindall Construction & Infrastructure Ltd 2
Tilbury Douglas Construction Limited 3
Knox and Wells Ltd 4
Andrew Scott Ltd 5
Speller Metcalfe Ltd Reserve 1
ENGIE Regeneration Ltd Reserve 2

LOTIAU 8

Disgrifiad o’r Lot

Pob Cyflogwr Posibl


Sgôp

Darparu gwasanaethau Adeiladu i gynnwys adeiladau newydd, estyniadau ac adnewyddu o dan ddull traddodiadol neu ddylunio ac adeiladu gyda phob gwaith cysylltiedig – (£5,000,001 i £10,000,000)

Mwy o wybodaeth
Lotiau 8: £ 5,000,001 - £ 10,000,000 - Pob Cyflogwr Posibl
Cyflenwyr Safle
Kier Construction Western & Wales 1
Morgan Sindall Construction & Infrastructure Ltd 2
ISG Construction Ltd 3
Willmott Dixon Construction Ltd 4
BAM Construction Ltd 5
Tilbury Douglas Construction Limited 6
Galliford Try Building Ltd Reserve 1
Knox and Wells Ltd Reserve 2

LOTIAU 9

Disgrifiad o’r Lot

Pob Cyflogwr Posibl


Sgôp

Darparu gwasanaethau Adeiladu i gynnwys adeiladau newydd, estyniadau ac adnewyddu o dan ddull traddodiadol neu ddylunio ac adeiladu gyda phob gwaith cysylltiedig – (£10,000,001 i £25,000,000)

Mwy o wybodaeth
Lotiau 9: £ 10,000,001 - £ 25,000,000 - Pob Cyflogwr Posibl
Cyflenwyr Safle
Kier Construction Western & Wales 1
Morgan Sindall Construction & Infrastructure Ltd 2
ISG Construction Ltd 3
Bouygues UK 4
Wynne Construction 5
Willmott Dixon Construction Ltd 6
BAM Construction Ltd Reserve 1
Tilbury Douglas Construction Limited Reserve 2
Andrew Scott Ltd Reserve 3

LOTIAU 10

Disgrifiad o’r Lot

Pob Cyflogwr Posibl


Sgôp

Darparu gwasanaethau Adeiladu i gynnwys adeiladau newydd, estyniadau ac adnewyddu o dan ddull traddodiadol neu ddylunio ac adeiladu gyda phob gwaith cysylltiedig – (£25,000,001 i £100,000,000)

Mwy o wybodaeth
Lotiau 10: £ 25,000,001 - £ 100,000,000 - Pob Cyflogwr Posibl
Cyflenwyr Safle
Kier Construction Western & Wales 1
Morgan Sindall Construction & Infrastructure Ltd 2
ISG Construction Ltd 3
Bouygues UK 4
Willmott Dixon Construction Ltd 5
BAM Construction Ltd 6
Tilbury Douglas Construction Limited Reserve 1
Galliford Try Building Ltd Reserve 2
Sir Robert McAlpine Reserve 3

LOTIAU 11

Disgrifiad o’r Lot

Pob Cyflogwr Posibl


Sgôp

Darparu gwasanaethau Adeiladu ar gyfer llogi adeiladau dros dro, neu brynu gyda gwaith cysylltiedig a’r opsiwn o gefnogaeth dylunio (£0 i £100,000,000)

Mwy o wybodaeth
Lotiau 11: £ 0 - £ 100,000,000 - Pob Cyflogwr Posibl
Cyflenwyr Safle
Ace Portable Accommodation Ltd 1
Wernick Buildings Ltd 2
The McAvoy Group Ltd 3
Portakabin Ltd 4

Cysylltu  Ni

Atodi ffeil