Ynghylch SEWSCAP3

Mae SEWSCAP3 yn dwyn ynghyd arbenigedd contractwyr rhag-gymhwysol, profiadol, bach, canolig a mawr i gyflwyno ysgolion a gwaith adeiladu cyhoeddus dros £250k.

Darllen mwy

171

O brojectau wedi’u cyflawni

£1.30bn

Gwerth project o

Lotiau

Mwy o amrywiaeth o lotiau i annog busnesau bach a chanolig yng Nghymru

Darllen mwy

Adnoddau

Pa gymorth sydd ei angen arnoch fel contractwr neu brynwr?

Darllen mwy

Profiad

Darllenwch astudiaethau achos am brojectau adeiladu ysgolion ac adeiladau cyhoeddus blaenoro


Darllen mwy

Cynaliadwyedd

Cadw'r fframwaith yn rhagweithiol ac wedi'i ddiogelu at y dyfodol

Darllen mwy

Cysylltu  Ni

Canllawiau defnyddwyr

Lawrlwytho

Ffurflen Ymholiad

Cliciwch yma