SUB-CONTRACTORS EVENT – 28th FEBRUARY 2018

SEWSCAP 2 Newsletter September 2017
27/09/2017

SUB-CONTRACTORS EVENT – 28th FEBRUARY 2018

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cynnal digwyddiad i is-gontractwyr yng Nghanolfan Hamdden Llantrisant, ddydd Mercher 28 Chwefror 2018.

Dyma’r digwyddiad cyntaf o’i fath, ac yn gyfle i BBaChau o Rondda Cynon Taf a’r cyffiniau i gwrdd â rhai o gontractwyr mwyaf Cyngor Rhondda Cynon Taf er mwyn trafod cyfleoedd busnes posibl.

Mae’r arddangoswyr yn y digwyddiad yn brif gontractwyr ar fframwaith SEWSCAP 2 a fframwaith SEW Highways, ynghyd â chontractwyr y dyfarnwyd prosiectau iddynt ar gyfer Tîm Ystadau Corfforaethol Cyngor Rhondda Cynon Taf.

Y contractwyr sydd wedi cadarnhau y byddant yn arddangos yw’r canlynol, Alun Griffiths, BAM, Brecongate, Dawnus, Dyer & Butler, Encon, ERH/CentreGreat, First Grade Furniture, Interserve, ISG, Kier, Knights Brown, Knox & Wells, LCB Construction, Morgan Sindall, Network Rail, Consortiwm Gymreig Lleol, Walters, Tarmac, Willmott Dixon

Digwyddiad agored yw’r arddangosfa, a fydd yn caniatáu i sefydliadau ymweld, a chwrdd â chontractwyr yn ogystal â Thîm Caffael Cyngor Rhondda Cynon Taf. Nod yr arddangosfa yw hyrwyddo cyfleoedd busnes a gwybodaeth am y farchnad ar gyfer BBaChau.

 

Ceir rhagor o wybodaeth am y digwyddiad yn https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru//search/show/search_view.aspx?ID=FEB236130

neu fel arall, cysylltwch â Kelly Smith ar kelly.smith@rctcbc.gov.uk

Rhondda Cynon Taf are hosting a Subcontractors Event which will be held at Llantrisant Leisure Centre, on Wednesday 28th February 2018.

This is the first event of its kind, and an opportunity for SME’s from Rhondda Cynon Taf and surrounding areas to meet with some of our larger Contractors to discuss potential Business Opportunities.  The exhibitors at the event are main contractors that have a place on the SEWSCAP 2 framework and SEW Highways framework together with contractors that have been awarded projects for our Corporate Estates Team.

The Contractors that has confirmed their attendance  to exhibit at the event are: Alun Griffiths, BAM, Brecongate, Dawnus, Dyer & Butler, Encon, ERH/CentreGreat, First Grade Furniture, Interserve, ISG, Kier, Knights Brown, Knox & Wells, LCB Construction, Morgan Sindall, Network Rail, Local Consortium Wales, Walters, Tarmac Trading Ltd and Willmott Dixon.

The exhibition is an open event, which will allow organisations to visit and meet with the Contractors as well as RCT’s Procurement Team. The aim is to create an exhibition that promotes Business opportunity and marketplace knowledge for SME’s.

Further information on the event can be found at https://www.sell2wales.gov.wales/search/show/search_view.aspx?ID=FEB236130

or alternatively contact Kelly Smith at kelly.smith@rctcbc.gov.uk

Comments are closed.