Cyflenwyr addas sydd wedi cymhwyso ymlaen llaw

Cafodd yr ail-dendr ar gyfer SEWH3 ei reoli gan Gyngor Dinas Caerdydd a gwahoddwyd y contractwyr ar y rhestr fer i dendro ar 18 Gorffennaf 2018.

Dyfarnwyd y contractau ar 13 Tachwedd 2018, gyda Chontractwyr yn cynnig ystod o Wasanaethau Adeiladu Peirianneg Sifil a Phriffyrdd ar y fframwaith.

Bydd cyflawni’r gwaith ar y fframwaith yn dechrau ar 1 Ionawr 2019, a bydd y fframwaith yn berthnasol am bedair blynedd.


Lotiau SEWH3

LOTIAU 1

Disgrifiad o’r Lot

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Cyngor Sir Fynwy, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili


Sgôp

Mân Waith (Adnewyddu) hyd at £150k

Mwy o wybodaeth
Lotiau 1: £ 250,000 - £ 1,500,000 - Blaenau Gwent; Caerphilly; Monmouthshire; and Torfaen
CyflenwyrSafle
Kier Construction Western & Wales1
Knox and Wells Ltd2
Ian Williams Ltd3
Speller Metcalfe Ltd4
WRW Construction Ltd5
Jones Brothers (Henllan) LtdReserve 1

LOTIAU 2

Disgrifiad o’r Lot

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful


Sgôp

Mân Waith (Adnewyddu) hyd at £150k

Mwy o wybodaeth
Lotiau 2: £ 250,000 - £ 1,500,000 - Merthyr Tydfil; and RCT
CyflenwyrSafle
Kier Construction Western & Wales1
Knox and Wells Ltd2
Ian Williams Ltd3
Speller Metcalfe Ltd4
Graham Asset Management Ltd T/A Graham Facilities Management5
Willis Construction LtdReserve 1
John Weaver (Contractors) LtdReserve 2

LOTIAU 3

Disgrifiad o’r Lot

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Bro Morgannwg, Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd, Cyngor Dinas Casnewydd


Sgôp

Mân Waith (Adnewyddu) hyd at £150k

Mwy o wybodaeth
Lotiau 3: £ 250,000 - £ 1,500,000 - Bridgend; Vale of Glamorgan; Newport; and Cardiff
CyflenwyrSafle
Kier Construction Western & Wales1
Knox and Wells Ltd2
Ian Williams Ltd3
Speller Metcalfe Ltd4
Graham Asset Management Ltd T/A Graham Facilities Management5
Willis Construction LtdReserve 1
John Weaver (Contractors) LtdReserve 2

LOTIAU 4

Disgrifiad o’r Lot

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Cyngor Sir Fynwy, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili


Sgôp

Projectau (Gwelliannau) £150k - £500k

Mwy o wybodaeth
Lotiau 4: £ 250,000 - £ 1,500,000 - Blaenau Gwent; Caerphilly; Monmouthshire; and Torfaen
CyflenwyrSafle
Kier Construction Western & Wales1
Knox and Wells Ltd2
Ian Williams Ltd3
Speller Metcalfe Ltd4
Graham Asset Management Ltd T/A Graham Facilities Management5
Willis Construction LtdReserve 1
John Weaver (Contractors) LtdReserve 2

LOTIAU 5

Disgrifiad o’r Lot

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful


Sgôp

Projectau (Gwelliannau) £150k - £500k

Mwy o wybodaeth
Lotiau 5: £ 1,500,001 - £ 3,000,000 - Merthyr Tydfil; and RCT
CyflenwyrSafle
Kier Construction Western & Wales1
Wynne Construction2
Midas Construction Ltd3
Speller Metcalfe Ltd4
Knox and Wells Ltd5
Read Construction Holdings LtdReserve 1
WRW Construction LtdReserve 2
Wernick Buildings LtdReserve 3

LOTIAU 6

Disgrifiad o’r Lot

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Bro Morgannwg, Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd, Cyngor Dinas Casnewydd


Sgôp

Projectau (Gwelliannau) £150k - £500k

Mwy o wybodaeth
Lotiau 6: £ 1,500,001 - £ 3,000,000 - Bridgend; Vale of Glamorgan; Newport; and Cardiff
CyflenwyrSafle
Kier Construction Western & Wales1
Midas Construction Ltd2
Interserve Construction Ltd3
Knox and Wells Ltd4
Speller Metcalfe Ltd5
Andrew Scott LtdReserve 1
ENGIE Regeneration LtdReserve 2
WRW Construction LtdReserve 3

LOTIAU 7

Disgrifiad o’r Lot

Pob un


Sgôp

Projectau (Gwelliannau) £500k - £2m

Mwy o wybodaeth
Lotiau 7: £ 3,000,001 - £ 5,000,000 - Pob un
CyflenwyrSafle
Kier Construction Western & Wales1
Morgan Sindall Construction & Infrastructure Ltd2
Midas Construction Ltd3
Interserve Construction Ltd4
Knox and Wells Ltd5
Andrew Scott LtdReserve 1
Speller Metcalfe LtdReserve 2
ENGIE Regeneration LtdReserve 3

LOTIAU 8

Disgrifiad o’r Lot

Pob un


Sgôp

Projectau (Gwelliannau) £2m - £5m

Mwy o wybodaeth
Lotiau 8: £ 5,000,001 - £ 10,000,000 - Pob un
CyflenwyrSafle
Kier Construction Western & Wales1
Morgan Sindall Construction & Infrastructure Ltd2
ISG Construction Ltd3
Willmott Dixon Construction Ltd4
Midas Construction Ltd5
BAM Construction Ltd6
Interserve Construction LtdReserve 1
Galliford Try Building LtdReserve 2
Knox and Wells LtdReserve 3

LOTIAU 9

Disgrifiad o’r Lot

Pob un


Sgôp

Projectau (Gwelliannau) £5m - £10m

Mwy o wybodaeth
Lotiau 9: £ 10,000,001 - £ 25,000,000 - Pob un
CyflenwyrSafle
Kier Construction Western & Wales1
Morgan Sindall Construction & Infrastructure Ltd2
ISG Construction Ltd3
Bouygues UK4
Wynne Construction5
Willmott Dixon Construction Ltd6
BAM Construction LtdReserve 1
Interserve Construction LtdReserve 2
Andrew Scott LtdReserve 3

LOTIAU 10

Disgrifiad o’r Lot

Pob un


Sgôp

Ail-wynebu hyd at £10m

Mwy o wybodaeth
Lotiau 10: £ 25,000,001 - £ 100,000,000 - Ail-wynebu hyd
CyflenwyrSafle
Kier Construction Western & Wales1
Morgan Sindall Construction & Infrastructure Ltd2
ISG Construction Ltd3
Bouygues UK4
Willmott Dixon Construction Ltd5
BAM Construction Ltd6
Interserve Construction LtdReserve 1
Galliford Try Building LtdReserve 2
Sir Robert McAlpineReserve 3

LOTIAU 11

Disgrifiad o’r Lot

Pob un


Sgôp

Cynnal yr Ailwynebu hyd at £10m

Mwy o wybodaeth
Lotiau 11: £ 0 - £ 100,000,000 - Cynnal yr Ailwynebu hyd
CyflenwyrSafle
Midas Construction Ltd1
Ace Portable Accommodation Ltd2
Wernick Buildings Ltd3
The McAvoy Group Ltd4
Portakabin Ltd5

Cysylltu  Ni

Atodi ffeil